Křivka průtok-objem (FV) (Bleděmodrá plocha znázorňuje nádech, růžová výdech)
FV křivku při maximálním nádechu a výdechu získáme takto:
Spirometr, používaný v našem praktiku, registruje změny průtoku v čase, nic víc (viz. první graf). Z průtoku program vypočítá integrací změny objemu v čase (neboť F = dV/dt). Průtok a objem jsou pak vyneseny do grafu průtok-objem, známý jako FV.

FV křivka, narozdíl od PV smyčky srdce, nereprezentuje cyklus. Kdo by si přál ventilovat způsobem maximální nádech - maximální výdech, že?

(Reálný záznam. Autor stránky jej pořídil na sobě.) Copyright © 2019 Luděk Nerad & Eqisoft