Testy slepé skvrny, negativních paobrazů a optokinetického nystagmu

Jednotlivé testy jsou odděleny vodorovnou čarou. Pod ní je návod a komentář. Na konci testu je uveden zdroj. Ve všech testech se snažte čelit obrazu středem. Neměňte doporučené fixování oka.

Test slepé skvrny. Zavřete levé oko, pravým sledujte křížek. Zůstávejte pravým okem fixováni na křížek a pohybujte hlavou směrem k, případně od, obrazovky. V určité vzdálenosti od obrazovky by měl z periferního zorného pole vymizet kruh. To je v okamžiku, kdy se jeho retinální obraz nachází na slepé skvrně.
Zdroj: https://lasikofnv.com/try-these-3-fun-tests-to-find-your-visual-blind-spot/
Test slepé skvrny. Požijte návod z předchozího testu. Výsledkem bude opět vymizení kruhu. Navíc se přidává i pozoruhodná schopnost neokortexu doplňovat chybějící senzorickou informaci, v tomto případě žluté pozadí.
Zdroj: https://lasikofnv.com/try-these-3-fun-tests-to-find-your-visual-blind-spot/
Negativní černobílý paobraz. Fixujte 30s až 1min pohled do středu obrazu. Poté zavřete oči a vnímejte obraz, který se objeví v zavřených očích. Měli byste vidět pozitivní obráz. Je způsoben krátkou ztrátou citlivosti tyčinek pro danou barvu, návratem do předchozího stavu po zavření očí, což vede k převládáni doplňkových barev.
From https://www.pinterest.com/pin/350366045994270852/
Negativní barevný paobraz. Požijte návod z předchozího testu. Výsledkem bude opět vznik pozitivního obrazu po zavření očí. V tomto případě v důsledku ztráty citlivosti čípků.
From https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Florence_Devouard,_afterimage.jpg
Negativní barevný paobraz. Požijte návod z předchozího testu. Výsledkem bude opět vznik pozitivního obrazu po zavření očí. V tomto případě v důsledku ztráty citlivosti čípků.
From https://www.oneloveoceandivers.com/the-marine-life
Optokinetický nystagmus Sledujte animaci a nahrajte na video vaše oči. Měly by být patrné sakadické pohyby očí.
Optokinetický nystagmus Sledujte animaci a nahrajte na video vaše oči. Měly by být patrné sakadické pohyby očí.